bursa escort Günlükler

çal??main abus kanat? hatuna a??k olmu? orospu. bildi?in eskort kad?na a??k. aray?p huzursuz ediyomu? zenne?. kamil herif ö?renci haliyle 5 er kald?klar? meni kokan ö?renci evine ça??rm?? gel benim eve yerle? buzak bu meseleleri demi? ablaya. kaç kat name filan makalep kap?s?na b?rakm?? filan filan. bas?c? aray?p azca kafam?z? da ütülemedi.

read more